Om foreningen

Vestfalster Skytteforening blev stiftet i 1906, men der har været skytteforening på egnen siden 1862, hvor “Vaalse, Kippinge, Brarup og Stadager Sogns Skytteforening” blev dannet. Denne skytteforening blev dannet efter opfordring i landets dagblade, som forberedelse til forventet krig – en krig der som bekendt kom i 1864.
Skytteforening var fra starten stor og der blev 6. oktober 1862 afholdt præmieskydning i skytteforeningen. Der blev skudt på 300 alen (188 meter). Der var udsat 17 præmier til en værdi af 80 rigsdalere, hvoraf 40 rigsdalere var tilskud fra Indenrigsministeriet.
Foreningen havde på daværende tidspunkt ca. 100 medlemmer, hvoraf 80 var aktive skytter.
I 1863 kaldes foreningen for Nordvest-Falsters Skytteforening ved indkaldelse til generalforsamling i Lolland Falsters Stiftstidende.

Op gennem 1860’erne var der stille om foreningen og interessen var også dalende i 1870’erne, hvor gymnastikken holdt sit indtog i skytteforeningen, ligesom i andre skytteforeninger landet over.
Foreningen eksisterede som skytte- og gymnastikforeningen indtil omkring århundredeskiftet, hvor den var næsten synet hen.

I 1906 tog tre skytter fra den gamle forening initiativ til igen at få live i skytteforeningen. De indkaldte først i januar samme år til et møde på Øster Kippinge Kro.
Der viste sig at være stor interesse for sagen og den 29. januar indkaldtes til stiftende generalforsamling. Der indmeldte sig straks 35 interesserede skytter og Vestfalster Skytte- og Gymnastikforening var igen en realitet.
Den første bestyrelse kom til at bestå af Lars Nielsen – Sundby, P. Sværke – Lommelev, Rasmus Rasmussen – Lommelev, Otto Eriksen – Alstrup og Carl Hansen – Øster Kippinge, med sidstnævnte som formand.
Derefter gik man i gang med at finde en egnet skydebane. Det fik man på Sparregårds mader i Alstrup. Den strakte sig ud mod Guldborgsund og den første søndag i maj 1906 blev den nye langdistancebane på 400 alen (251 meter) indviet. Der var ikke noget kuglefang, man skød ud over vandet.

Det første kapskydningsstævne fandt sted 29. september 1907, hvor Vålse Skyttekreds var indbudt.

I efteråret 1906, da det nye forsamlingshus stod færdigt, startede man også med gymnastik. Der blev oprettet et kvinde-, et mande- og 2 børnehold.
Foreningen fik en god start.

I 1929 meldte gymnaster sig ud og dannede deres egen forening, Vestfalsters Gymnastikforening under M.A.I.
Et par år var Vestfalsters Skytte og Gymnastikforening, men på et bestyrelsesmøde 19. januar 1931, vedtog man igen at starte et gymnastikhold. Nu for ældre. Holdet blev populært i årene efter.

I 1922 påbegyndte man vinterskydning i Øster Kippinge Forsamlingshus.
For året 1923 er navngivet 14 skytter, 19 mandlige og 19 kvindelige gymnaster.

Skydebanen i Vester Kippinge (menes indrettet 1931) bestod af en 50m og en 250m bane. Man lejede sig ind på et engareal. Der blev bygget skydehus på østsiden af kanalen, der den dag i dag stadig løber forbi ejendommen på Kredsvej 2.
50m banen havde kuglefang, mens man på langdistancebanen skød ud over Guldborgsund. Kom et skib sejlende op gennem sundet, blev skiverne på 250m banen trukket helt ned og skydningen standset. Et hejst flag markerede at der var skydning.